Physiotherapy

定期內部培訓 11/5/2018

每2個月1次的內部培訓已於 11/5/2018 完成,題目為「Focused Extracorporal Shockwave Therapy」,多謝物理治療師Johnson Chan分享,亦多謝各位同事參與討論,我地期待下一次的培訓!

2018春茗晚宴

衛理復康一年一度春茗晚宴~ 多謝同事們嘅參與,令我哋可以歡樂盡興咁度過呢一晚! 新一年恭祝各同事身體健康、萬事如意! 下年期待您、您同您都一齊嚟!

衛理復康服務中心第8週年,多謝各界一直支持

衛理復康服務中心有限公司即將踏入第8週年! 承蒙各界支持及有賴治療師團隊的專業水平,本公司扎根香港醫療復康界,為有需要人士提供優質服務,包括向社福機構、私人院舍、特殊學校及幼兒中心等,提供老人復康、智力障礙復康、精神復康及兒科的物理及職業治療服務。 提供穩定優質的服務乃屬本公司一貫的宗旨,本公司重視與客戶的關係,與客戶保持緊密溝通,務求以高效率處理各大小客戶的需求。本公司具完整團隊架構,設有一級物理及職業治療師,向初級治療師提供在職指導,確保專業水平。 新年將至,預祝各位身體健康,心想事成!

定期內部培訓 26/1/2018

每2個月1次的內部培訓已於 26/1/2018 完成,題目為「Taping in Physiotherapy」,多謝一級物理治療師 Herbert Lee分享,亦多謝各位同事參與討論,我地期待下一次的培訓!

定期內部培訓 27/10/2017

每2個月1次的內部培訓已於27/10/2017 完成,題目為「Cognitive Training For Dementia Patients」,多謝職業治療師許文明先生分享,亦多謝各位同事參與討論,我地期待下一次的培訓!

定期內部培訓 24/08/2017

每2個月1次的內部培訓已於24/08/2017 完成,題目為「Mulligan Concept of Mobilisation」,多謝物理治療師 Kevin Qiu分享,亦多謝各位同事參與討論,我地期待下一次的培訓!

定期內部培訓 15/06/2017

每2個月1次的內部培訓已於15/06/2017 完成,題目為「The common causes and management of hip pain」,多謝一級物理治療師 Sally Keung分享,亦多謝各位同事參與討論,我地期待下一次的培訓!

PolyU Career Fair 2017

本中心在3月28日參加了PolyU Career Fair 2017,致力向治療師生力軍介紹和推廣私營市場的特點和優勢,擴闊行業視野。 本中心設有一級物理治療師及一級職業治療師,為年輕新血提供適切在職培訓和協助,確保每位治療師都具備相當臨床知識及獨立工作能力和信心。 現誠聘物理治療師及職業治療師, 經驗不拘,歡迎應屆畢業生申請, 待遇及福利優厚,成功獲聘可獲 $20,000 轉職獎金。 (名額有限,本中心有最終決定權) 歡迎Inbox或致電51393493(吳生)查詢!

定期內部培訓 17/03/2017

每2個月1次的內部培訓已於17/03/2017 完成,題目為「Home modification for people with Dementia」,多謝職業治療師 Meira Fang分享,亦多謝各位同事參與討論,我地期待下一次的培訓!

定期內部培訓 15/12/2016

每2個月1次的內部培訓已於15/12/2016 完成,題目為「Live independently with one hand -Techniques and Assistive Devices」,多謝職業治療師 Joseph Lau 分享,亦多謝各位同事參與討論,我地期待下一次的培訓!

回頁頂